O.K!


       ✓ Zabraňuje toxikácii organizmu od alkoholu prírodnou cestou.

       ✓ Prirodzeným spôsobom výrazne odbremení záťaž pečene.

        Pôsobí preventívne - následky konzumácie alkoholu sa nedostavia,
           alebo sa značne minimalizujú.
Rozhodnutie ÚVZ SR o umiestňovaní predmetného výživového doplnku
O.K! tablety na trh.
ALBATROS BROKER, s.r.o. Vážska 20, 821 07 Bratislava
IČO: 35 924 519, SK: 2021985658
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 35175/B
  
webstranky-sejc.sk
TOPlist