O.K. zvyšuje metabolickú aktivitu vášho tela až do bodu, kde sa alkohol rozkladá oveľa rýchlejšie než je bežné, avšak nie neprirodzenou alebo chemickou cestou.
O.K! obsahuje alkoholdehydrogenázu + zmes ďalších metabolických enzýmov z prírodných zdrojov - tzv. TRICLYSTTM, špeciálne vyvinutý v laboratóriách v USA.
TriclystTM je prirodzeným biokatalyzátorom pre naše telo. Je vyrobený prevažne z kombinácie ryžovej múky a sójovej bielkoviny. Tieto vytvárajú zdravé a bezpečné baktérie (podobne ako jogurt alebo probiotické mlieka), vďaka ktorým sa veľmi rýchlo generujú enzýmy, ktoré sú v našom systéme bežne prítomné, avšak vo výrazne menšom množstve.
Pomáha pečeni efektívne sa zaoberať s alkoholom, urýchľovaním rozkladania alkoholu na netoxické látky. O.K! rozloží alkohol už v žalúdku a v tenkom čreve a naše telo nebude toxikované . Vaša pečeň a celý organizmus sa zbaví toxínov prírodnou cestou.
Klinickým testovaním bolo dokázané zníženie hladiny alkoholu o viac ako 50 % v priebehu 40 minút. Pôsobí rýchlo.
Nemusíme sa zotavovať po pití, napriek alkoholu zostaneme svieži a čerství a môžeme sa bez problémov venovať práci, športu, či iným aktivitám. O.K! ako jediný na trhu pôsobí preventívne.

ALBATROS BROKER, s.r.o. Vážska 20, 821 07 Bratislava
IČO: 35 924 519, SK: 2021985658
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 35175/B
  
webstranky-sejc.sk
TOPlist